Ryzyko na wysokości

Bezpieczeństwo w miejscu pracy może przybierać rozmaity charakter. Wiele zależy od panujących tam warunków. Na szczególną uwagę zasługują, więc sytuacje, w których praca wykonywana jest na wysokości. Specyficzny charakter tych czynności sprawia, że znacząco wzrasta ryzyko urazów spowodowanych przez upadek. To z kolei wymusza podejmowanie działań i mechanizmów zabezpieczających. Odpowiednia asekuracja wydaje się nieodzownym elementem, który należy zastosować obowiązkowo. Liny, uprzęże, szelki oraz inne zabezpieczenia zmniejszają ryzyko upadków z wysokości. Takie rozwiązania warto wykorzystać nawet w przypadku montowania instalacji na dachach i im podobnych racach. Dodatkowo należy przygotować procedury oraz zasady zachowania i postępowania w takich pracach, szczególnie z uwzględnieniem sytuacji, kiedy dojdzie do narażenia zdrowia lub życia. Poprawia to w wielu przypadkach kwestie bezpieczeństwa oraz odpowiedniego postępowania w razie wypadku.